Náš aktuálně největší projekt

Výzkum zvídavosti

Zvídavost je důležitá vlastnost, která nám umožňuje učit se a růst. Zvídavost je touha po nových informacích a zkušenostech, která nás motivuje k objevování a poznávání. Zvídavost je důležitá pro děti i dospělé, a to v mnoha ohledech.

Motor našeho poznání

Zvídavost

Zvídavost je hnací silou, která nás táhne k poznání a učení. Tato vrozená touha po informacích a zkušenostech je klíčová pro rozvoj dětí i dospělých. U dětí je zvídavost hybnou silou jejich vývoje. Díky ní se učí o světě kolem sebe, rozvíjejí svou kreativitu a kritické myšlení. Zvídavé děti jsou lépe připraveny na budoucnost, protože jsou otevřené novým výzvám a změnám.

U dospělých může zvídavost vést k novým příležitostem v práci, v osobním životě i v oblasti vzdělávání. Zvídaví dospělí se lépe adaptují na změny, jsou kreativnější a inovativnější, a proto mají větší šanci na dosažení úspěchu.

Výzkum zvídavosti je stále v počátcích, ale již nyní nám umožňuje lépe porozumět této fascinující vlastnosti. Víme, že zvídavost je ovlivněna řadou faktorů, včetně vrozených dispozic, věku, kulturního prostředí a vzdělávání.

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit zvídavost. Důležité je vytvářet prostředí, které podporuje objevování a experimentování. Poskytujte dětem i dospělým příležitosti k učení a zkoumání nových oblastí. Podporujte jejich otázky a zájem o svět kolem nich. Buďte trpěliví a respektujte jejich přirozenou zvídavost.

Zvídavost je cenná vlastnost, která nám otevírá dveře k poznání a růstu. Podporou zvídavosti u dětí a dospělých můžeme investovat do jejich budoucnosti a do rozvoje společnosti jako celku.

  • Zvídavost je vrozená touha po informacích a zkušenostech.
  • Zvídavost je klíčová pro rozvoj dětí i dospělých.
  • Výzkum zvídavosti nám umožňuje lépe porozumět této vlastnosti.
  • Existuje mnoho způsobů, jak podpořit zvídavost.
  • Zvídavost je cenná vlastnost, která nám otevírá dveře k poznání a růstu.
Naše dosavadní poznatky

Předmět našeho výzkumu zvídavosti

PŘIPRAVUJEME

lorem

lorem ipsum

Pro zvídavé

Vybraná literatura

Kashdan, T. B., Stiksma, M. C., Disabato, D. J., McKnight, P. E., Bekier, J., Kaji, J., & Lazarus, R. C. (2018). The five-dimensional curiosity scale: Capturing the bandwidth of curiosity and identifying four unique subgroups of curious people. Journal of Research in Personality, 73, 130–149. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.011

Piotrowski, J. T., Litman, J. A., & Valkenburg, P. M. (2014). Measuring epistemic curiosity in young children. Infant and Child Development, 23(5), 542–553. https://doi.org/10.1002/icd.1847

Jirout, J., & Klahr, D. (2012). Children’s scientific curiosity: In search of an operational definition of an elusive concept. Developmental Review, 32(2), 125–160. https://doi.org/10.1016/j.dr.2012.04.002

Wagstaff, M. F., Flores, G. L., Ahmed, R., & Villanueva, S. (2020). Measures of curiosity: A literature review. Human Resource Development Quarterly, 32(3), 363–389. https://doi.org/10.1002/hrdq.21417

Yow, Y. J., Ramsay, J. E., Lin, P., & Marsh, N. V. (2022). Dimensions, Measures, and Contexts in Psychological Investigations of Curiosity: A Scoping review. Behavioral Sciences, 12(12), 493. https://doi.org/10.3390/bs12120493